Voorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden

Op al onze boekingen zijn algemene voorwaarden van toepassing, zoals de voorwaarden van Donia Tickets B.V., branche organisatie ANVR, Stichting Garantiefonds Reisgelden, Calamiteitenfonds en/of de algemene voorwaarden van onze leveranciers. Het hangt van uw boeking af welke algemene voorwaarden van toepassing zijn:

1. Als u een vlucht of reis* boekt waarbij Donia Tickets B.V. de leverancier is, dan zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden Donia Tickets B.V. van toepassing. Indien Donia Tickets B.V. niet de leverancier is, dan gelden de ANVR Reisvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier.

2. Indien u alleen een los ticket van een willekeurige luchtvaartmaatschappij heeft geboekt via Donia Tickets, of via ons klanten contact center dan gelden de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende airline. Deze vervoersvoorwaarden vindt u op www.doniatickets.nl onder het kopje voorwaarden. Als u via een ander kanaal, een ANVR reisagent dit ticket heeft geboekt, zijn bovendien de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing.

3. Naast de genoemde voorwaarden in punt 1 en 2, zijn op alle reizen en alle individuele overeenkomsten met betrekking tot verblijf of vervoer (met uitzondering van lijndienstvluchten), de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing.

4. Naast de hierboven genoemde voorwaarden, zijn op al onze reizen en individuele overeenkomsten met betrekking tot verblijf of vervoer, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.

5. Wanneer u een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten via Donia Tickets B.V. dan zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing. Donia Tickets B.V. is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar en is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst. Bij boeking bent u geattendeerd op het van toepassing zijn van alle hierboven genoemde voorwaarden. De voorwaarden kunt u ook raadplegen op deze site, of kosteloos opvragen bij Donia Tickets B.V., Nieuwezijds Voorburgwal 78, 1201 SE Amsterdam.

* = een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport/eigen vervoer; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Algemene voorwaarden ANVR

De Vereniging van ANVR- Reisorganisatoren hanteert strenge normen voor lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover.

Algemene voorwaarden SGR

Donia Tickets B.V.  is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Algemene voorwaarden Calamiteitenfonds Reizen

Donia Tickets B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een
    calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een
    calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten
    repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.